W przypadku zainteresowania udziałem w Targach lub chęci nawiązania współpracy w zakresie programu merytorycznego Targów, zachęcamy do kontaktu: info@nutrafood.pl

Wystawcy poprzednich edycji