Konkurs o Złoty Medal Targów NutraFood Poland!

Konkurs ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych produktów prezentowanych przez wystawców podczas targów NutraFood Poland. O wyborze najlepszych i najbardziej rokujących produktów decydują Jurorzy konkursu.

Jury poddało ocenie jakość produktów na podstawie następujących kryteriów:

I. Suplement diety:
a. skład – jakość i celowość składu (zgodność z limitami i wytycznymi)
b. compliance (poprawność i zgodność z przepisami etykiety/znakowania)
c. adekwatności i poziom komunikacji produktu i jego opakowania
d. ESG – zrównoważony rozwój
e. potrzeba rynkowa – innowacyjność produktu

II. Surowiec:
a. zgodność z wymaganiami – compliance
b. badania, w tym badania kliniczne, pilotażowe surowca/substancji
c. certyfikacja
d. ESG – zrównoważony rozwój, w szczególności pochodzenia surowca

III. Technologie i innowacje:
a. nowość i nieoczywistość poziom wynalazczy, w szczególności patent
b. ESG – zrównoważony rozwój
c. poziom i adekwatność komunikacji w kanale B2B lub B2C
d. jakość i celowość składu lub usług

Laureaci Złotego Medalu

 

Laureat Złotego Medalu w kategorii Suplement diety:

  • Aronpharma, Berroxin® Immuno Kids

Laureat Złotego Medalu w kategorii Surowiec:

  • Greenvit, RESCOVIN®

Laureat Złotego Medalu w kategorii Technologie i innowacje:

  • VIVATIS Pharma GmbH, GreenIuronic®

Wyróżnienie

 

Wyróżnienie w kategorii Suplement diety:

  • Olivit, Collagen Beauty & Sport
  • Nutropharma, Endomesin oraz InsuResin

Wyróżnienie w kategorii Surowiec:

  • VIVATIS Pharma GmbH, GreenIuronic®

Wyróżnienie w kategorii Technologie i innowacje:

  • Aronpharma, Berroxin® Complex Max

Jurorzy konkursu o Złoty Medal targów NutraFood Poland 2024: