Dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska: Kwestie zrównoważonego rozwoju stają się twardymi wymogami prawnymi i trzeba się z tym zmierzyć

W jaki sposób prawodawca kształtuje biznes spożywczy, jak ten rynek będzie wyglądał i jakie kierunki działań muszą zostać podjęte, aby mówić o Zielonej Transformacji? Zielony łańcuch dostaw suplementów diety, a także szerzej całego rynku spożywczego oraz  nowe wyzwania w kontekście regulacji prawnych omówiła dr Agnieszka Szymecka-Wesołowska z Centrum Prawa Żywnościowego podczas konferencji Spring Agenda w strefie NutraFood w trakcie targów WorldFood Poland 2022. Kwestie zrównoważonego rozwoju do tej pory były traktowane jako „nice to have” – a teraz stają się twardymi wymogami prawnymi i trzeba się z tym zmierzyć. Dokumentów strategicznych, które określają w jakim kierunku prawo będzie podążało, a co za tym idzie cały rynek spożywczy, jest cały przekrój. Jednym z najbardziej znanych jest Agenda 2030, czyli strategia rozwoju świata stworzona przez ONZ w 2015 r. Dokument określa trzy podstawowe cele zrównoważonego rozwoju, które muszą być brane pod uwagę w każdym biznesie: ochronę środowiska m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, społeczne czyli m.in. prawa pracownicze oraz kwestie gospodarcze.

Kolejnym istotnym dokumentem jest Porozumienie paryskie – plan działań mający na celu ograniczenie zmian klimatu dzięki osiągnięciu przez całą Unię Europejską neutralności klimatycznej.   Naukowcy wykazali, że jeżeli globalne ocieplenie wzrośnie do półtora stopnia, będzie miało to katastrofalny skutek dla całej planety. Na podstawie tych dwóch dokumentów Komisja Europejska przyjęła europejski Zielony Ład – pakiet działań, które powinny być zastosowane w każdej pojedynczej polityce unijnej, także w politykach rynku spożywczego. Zostały określone dwa bardzo konkretne cele w ramach europejskiego zielonego ładu czyli: redukcja emisji o 55% do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Strategia sektorowa Od pola do stołu koncentruje się na zrównoważonym rozwoju. Żywność europejska ma być standardem zrównoważoności na świecie. Jest w niej mowa o przekształceniu sposobu produkcji i konsumpcji żywności w Europie. Obejmuje nie tylko zrównoważoną produkcję i dystrybucję, konsumpcję oraz przeciwdziałanie marnowaniu, ale także przeciwdziałanie fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw.

Bardzo istotnym aktem prawnym, który będzie musiał być przyjęty na poziomie krajowym w każdym państwie członkowskim UE będzie dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest ważny dlatego, że zmienia dotychczasową filozofię zarządzania przedsiębiorstwem. Firmy będą musiały skupiać się nie tylko na ryzykach gospodarczych skupionych na zwiększaniem swojego zysku, ale także na ryzykach dla środowiska i społeczeństwa. Będą musiały monitorować skutki jakie ich działalność pociąga w zakresie np. emisji gazów cieplarnianych, przeciwdziałanie wyzyskowi czy pracy dzieci, nie tylko u siebie, ale też u swoich kontrahentów. Każdy biznes będzie musiał prześwietlić swoją działalność i sprawdzić w którym miejscu może poprawić swoją działalność, a także działalność całego łańcucha dostaw – od surowca do tzw. afterlive – w kontekście planety i przyszłości ludzi.

Zarówno dostawcy jak i odbiorcy np. sieci dystrybucyjne będą coraz bardziej wymagały przestrzegania powyższych obowiązków, ale będą również przerzucały swoje obowiązki na dostawców. Komisja w tym projekcie będzie regulowała stosowanie się do tych obowiązków umowami. Stworzone zostaną wytyczne co do treści zawieranych umów. Komisja mówi o tym, że państwa członkowskie będą mogły przewidzieć możliwość wypowiedzenia umowy z powodów niedochowania zobowiązań do dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa również będą prześwietlane przez instytucje finansowe w kontekście zrównoważonego, zgodnego z wytycznymi działania firm, do tego konsument też staje się coraz bardziej świadomy i wybiera produkty zgodnie z trendem eko.

Prezentacja dr Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskej pomogła zapoznać się z wieloma wprowadzonymi już aktami prawnymi, mającymi na celu wprowadzenie tzw. Zielonego łańcucha dostaw, który jak sama podkreśla: staje się nie tylko zbiorem praw i obowiązków, ale również zbiorem wartości, które będą obowiązkiem każdego przedsiębiorcy.

 

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszym regulacjami w branży suplementów diety? Znać najnowsze wytyczne i dobre praktyki dotyczące reklamy, prezentacji, znakowania, uczciwej konkurencji, czy  własności intelektualnej na rynku suplementów diety?  Zapraszamy na kolejną edycję targów WorldFood Poland w dn. 18-20 kwietnia w EXPO XXI w Warszawie oraz towarzyszący im bogaty program konferencyjny dedykowany zagadnieniom  takim jak: oświadczenia środowiskowe, znaki towarowe suplementów diety, zmiany w regulacjach krajowych i wspólnotowych, sprzedaż e-commerce, kwestie zdrowotne i żywieniowe oraz wiele innych. Skontaktuj się z nami!