Ingredients

Ingredients to kolejny ważny sektor, który obejmuje surowce i składniki żywności, dodatki do żywności, aromaty i barwniki oraz białka i skrobie. Ich główną funkcją jest poprawa naturalnych właściwości aromatycznych i smakowych danego produktu, wzmocnienie jego barwy, nadanie określonej konsystencji produktu oraz innych pożądanych cech. Udział w targach umożliwia spotkania z potencjalnymi partnerami, pozyskiwanie nowych odbiorców lub dostawców, znalezienie nowych możliwości biznesowych, a także poznanie nowych inicjatyw w branży rolno-spożywczej.